Het prototype van ons nieuwe Cycle Sleeper project vordert gestaag. Afgelopen week is de eerste bodemplaat gemaakt door bedenker en designer Marc de Laat.  Na weken van schuren en fine tunen is de mal nu klaar. Vanwege het gewicht is de bodemplaat gemaakt van versterkt carbon. Op de bodemplaat worden nu de ribben bevestigt waarop straks de aluminium huid wordt gepopnageld.

De Cycle Sleeper is een lightgewicht aluminium retro caravan voor achter de fiets….. De sigaarvorm doet denken aan de eerste door Howard Bowlus gebouwde alumnium caravan: De Roadchief.. Het geheel wordt opgebouwd op een carbon bodemplaat en heeft een typische sigaarvorm. Uiteindelijk klapt de sigaar open en ontstaat er een 2 persoons mini-caravan met plaats voor 2.

The prototype of our new Cycle Sleeper project is progressing steadily. Last week the first baseplate was made ​​by inventor and designer Marc de Laat. After weeks of sanding and fine tuning the mold is now ready. Due to the weight, the base plate is made ​​of reinforced carbon. on thiis base the ribs are now mounted and the aluminum skin will be riveted.
The Cycle Sleeper is a light weight aluminum retro caravan to be towed behind a bike ….. The cigar shaped trailer is reminiscent of the first Howard Bowlus built alumnium trailer: The Road Chief .. The whole is built on a carbon baseplate and has a typical cigar shape. Eventually the caravan flips open and creates a mini-caravan that sleeps 2

Der Prototyp unseres neuen Cycle Sleeper-Projekt stetig voran. Letzte Woche war die erste Platte von dem Erfinder und Designer Marc de Laat gemacht. Nach Wochen der Schleif-und Feinabstimmung der Form ist nun fertig. Aufgrund des Gewichts der Grundplatte aus verstärktem Kohlenstoff. An der Basis der Rippen sind nun bestätigt, dass bald der Aluminiumhaut vernietet ist.
Der Cycle Sleeper ist ein leichtes Aluminium-retro Karawane den hinter einem Fahrrad gezogen werden ….. Die zigarrenförmigen Anhänger erinnert an die ersten durchHoward Bowlus gebaute alumnium Anhänger: The Road Chef .. Das Ganze wird auf einem Kohlenstoff-Bodenplatte gebaut und hat einen typischen Zigarre Form. Schließlich die Karawane Flips offen und entsteht eine Mini-Wohnwagen fur 2 Personen


Facebook