Garantie voorwaarden

FunTear Caravan, Teardrop & Motorhome (Travel Trailer) garantievoorwaarden

FUNTEAR GARANTIEDEKKING

FunTear Retro Caravans & Campers (FunTear) garandeert dat het defecten zal herstellen of defect materiaal zal vervangen van alle onderdelen van een nieuwe FunTear caravan, teardrop of camper trailer gekocht van/bij FunTear Retro Caravans & Campers of Airstream Professionals in Boxtel NL voor een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum waarop de trailer wordt geleverd aan de oorspronkelijke koper. De garantie is beperkt tot de landen van de Europese Unie.

Om dekking te verkrijgen onder deze garantievoorwaarden, stelt u FunTear Retro Caravans & Campers binnen tien (10) dagen na het verstrijken van de garantie op de hoogte van het defect. Het repareren en/of vervangen van defecte materialen of afwerking is de enige verplichting van FunTear onder deze garantie. FunTear behoudt zich het recht voor om nieuwe of gereviseerde onderdelen van vergelijkbare kwaliteit te gebruiken om enige garantie werk uit te voeren.

BEPERKING VAN DE GARANTIE

Impliciete garanties die voorvloeien ONDER TOEPASSELIJK RECHT, EVENTUEEL, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, HIERBIJ BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DEZE GARANTIE. ALLE ANDERE GARANTIES, expliciet of impliciet, WORDEN HIERBIJ VAN FUNTEAR.
.

WAT WORDT NIET GEDEKT ONDER ONZE GARANTIE
Deze garantie biedt geen dekking voor een van de volgende zaken of gebeurtenissen:
1.
Banden, accu’s, stereo-installatie, televisie, bereik / fornuis, oven, koelkast, waterkoker, magnetron, airconditioner, verhuizer, generator, schuif-out mechanismen, en andere materialen, onderdelen en componenten gerechtvaardigd door personen of een andere dan FunTear entiteiten. Verwijzen wij u naar de garanties van fabrikanten van onderdelen voor de bepalingen en voorwaarden van de dekking;
2.
Enig deel of onderdeel van de trailer die niet is vervaardigd of geïnstalleerd door FunTear;
3.
Normale achteruitgang door slijtage of blootstelling, waaronder maar niet beperkt tot roest, corrosie, oxidatie en cosmetische vlekken;
4.
Normaal onderhoud en service artikelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot lampen, zekeringen, smeermiddelen, afdichtingsmiddelen en dichtingen, uitschuifbare aanpassingen, deur aanpassingen, en luifel spanning;
5.
Aftermarket-apparatuur of accessoires geïnstalleerd op de trailer na de voltooiing van de fabricage door Airstream, of eventuele gebreken of schade als gevolg van dergelijke artikelen;

6.
Aanhangwagens die niet zijn aangeschaft via een erkende dealer van FunTear, en aanhangwagens die direct of indirect gekocht via veiling, berging, terugneming of een andere niet-gebruikelijke verkoop betekent;
7.
Defecten of schade veroorzaakt door, in zijn geheel of gedeeltelijk, of in enig opzicht verband houdt met:
een.
Ongevallen, misbruik (inclusief off-road gebruik), of nalatigheid.
b.
Het niet naleven van de in de handleiding enige eigenaar die bij de trailer instructies.
c.
Wijziging of aanpassing van de aanhangwagen behalve dergelijke wijzigingen of aanpassingen schriftelijk zijn goedgekeurd door FunTear.
d.
Natuurrampen of andere omgevingsfactoren, zoals bliksem, hagel, zout of andere chemicaliën in de atmosfeer.
e.
IJsbestrijdingsmiddelen of andere chemicaliën toegepast op de trailer.
f.
Het niet goed te onderhouden of repareren van de FunTear, met inbegrip van maar niet beperkt tot het onderhoud van smeermiddelen, kitten en kitnaden.
g.
Condensatie en de resultaten van condensatie waaronder waterschade en de groei van de schimmel. Schimmel en meeldauw zijn natuurlijke gezwellen gegeven bepaalde omgevingsfactoren en vallen niet onder de voorwaarden van deze garantievoorwaarden.
h.
Gebruik van de andere dan voor tijdelijke recreatie doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van de trailer voor residentiële, ramp noodhulp, commerciële, of de verhuur trailer.
i.
De toevoeging van gewicht aan de trailer die totaalgewicht van de aanhangwagen veroorzaakt overschrijdt toepassing toelaatbaar gewicht ratings, of toevoeging van gewicht veroorzaken onjuiste verdeling van het gewicht van de aanhangwagen.
j.
Selectie, het gebruik en de werking van een kink in de kabel monteren.
k.
Falen te zoeken en reparaties te verkrijgen in een tijdige wijze.
l.
Het niet redelijkerwijs inspannen om schade veroorzaakt door gebreken te verzachten gebruiken.
m.
Als u de trailer goed te ventileren.
n.
Onjuiste stroomvoorziening of oneigenlijk voertuig aansluiting aan andere voorzieningen.
o.
Handelen of nalaten van enige persoon of entiteit anders dan FunTear.

BEPERKING VAN BIJKOMENDE EN GEVOLGSCHADE

FunTear wijst hierbij enige en alle incidentele en consequente schade voortkomende uit of in verband met de caravan, teardrop of camper, met inbegrip van kosten zoals vervoer van en naar FunTear reparatie faciliteiten, tijdverlies, verlies van loon, verlies van gebruik, overlast, commercieel verlies (met inbegrip van gederfde winst), sleepkosten, busvervoer, verhuur van voertuigen, service gesprekskosten, benzine kosten, incidentele kosten, zoals telefoongesprekken en faxberichten, en kosten voor onderdak. Deze disclaimer is onafhankelijk van enige tekortkoming van het wezenlijke doel van alle garanties voorzien van een caravan, teardrop of camper, en elke bepaling die een garantie niet aan zijn wezenlijke doel overleven.

VERKRIJGEN GARANTIE SERVICE

Om service onder garantie te verkrijgen onder deze Beperkte Garantie, moet de eigenaar al het volgende te doen:
1.
Eigenaar en dealer moet het garantieformulier, invullen en terugsturen naar FunTear Klanten Service Customer binnen 10 dagen na de levering van de aanhangwagen;
2.
Houd FunTear of een van zijn erkende, onafhankelijke dealers, van enige beweerde defect binnen de garantietermijn of 10 dagen daarna;
3.
Zorg voor melding van een defect binnen 10 dagen na ontdekking van die gebreken;
4.
Onmiddellijk de trailer terug naar FunTear voor reparaties.
Als je denkt dat een defect onder de garantie nog steeds bestaat na een poging tot reparatie door FunTear of een erkende FunTear dealer, moet u
contact FunTear op het volgende adres, onder vermelding van:
1 Het volledige serienummer van de aanhangwagen;
2 De datum van de oorspronkelijke aankoop en de oorspronkelijke datum van levering;
3 De naam van de verkopende dealer; en
4 De aard van het probleem en de stappen of diensten die zijn uitgevoerd.
FunTear Retro Caravans & Campers. • Wilhelminastraat 2 • 5281 GR Boxtel NL,
Let op: de eigenaar Relations Department

FunTear kan u naar een erkende FunTear dealer, of kan verzoeken dat u uw aanhangwagen brengen naar de FunTear Factory in Boxtel NL voor reparatie.

FunTear heeft geen controle over de planning van reparaties aan haar geautoriseerde FunTear dealers, en reparaties aan de FunTear fabriek mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Daarom kunt u vertragingen bij het plannen van reparaties en / of voltooiing van reparaties tegenkomen. Alle kosten in verband met het transport van de trailer voor de garantie dienst is de enige te zijn
verantwoordelijkheid van de eigenaar.

DEALER VOOR UITGESLOTEN
De gehele Beperkte Garantie die door FunTear wordt hierin uiteengezet. FunTear zal niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende verklaringen of garanties die door een persoon of entiteit anders dan FunTear te zijn, en de verplichtingen FunTear’s worden uitsluitend zoals beschreven in de algemene voorwaarden van deze garantie

GARANTIE TRANSFER
Deze garantie is overdraagbaar op volgende eigenaren voor de resterende duur van de garantieperiode, na goedkeuring van FunTear. Overdracht van deze beperkte garantie zal alleen door FunTear worden goedgekeurd op alle volgende:
1 FunTear de ontvangst van een ingevuld aanvraagformulier overdracht;
2 De betaling van € 250,00 administratiekosten te FunTear; en
3 De voltooiing van een inspectie van de toestand van de aanhangwagen, op kosten van de eigenaar, door FunTear of een erkende FunTear wederverkoper overeenkomstig FunTear’s nodig procedure en FunTear de ontvangst van een schriftelijk verslag over de resultaten van deze inspectie. Transfer aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij FunTear Service Desk.

Wijzigingen in het ontwerp

FunTear behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het ontwerp en verbeteringen op zijn producten te maken van tijd tot tijd, zonder dat op zich geen verplichting om extra functies te installeren in uw trailer.

Verjaring
Er mogen geen maatregelen tegen FUNTEAR worden gebracht wegens schending van deze voorwaarden van de garantie, enige toepasselijke impliciete garantie, of voor elke andere claim die voortvloeit uit of in verband met een FunTear Caravan, teardrop of camper, meer dan dertig (30) dagen na: (1 ) verstrijken van de vierentwintig (24) maanden verleend; of (2) het verstrijken van de tien (10) dagen van tevoren periode dat het verstrijken van de garantieperiode volgt, indien de kennisgeving is gedaan.

DEZE GARANTIE IS EU WETTEN COMPLIANT EN GEEFT U SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN die variëren in verschillende EU-landen.
Google Translate voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder

This post is also available in: Engels

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Facebook